Na podstawie wieloletniej współpracy możemy stwierdzić, że firma ta dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem sprzętowym. Firma wykazała się profesjonalizmem, rzetelnością, elastycznością działań działań oraz dużymi umiejętnościami techniczno-organizacyjnymi.