Firma Megalit wykonała na nasze zlecenie gazociąg średniego ciśnienia o łącznej długości 12 652 mb oraz 4 stacji pomiarowych. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, rzetelnie i terminowo oraz prawidłowo ukończone. Firmę Megalit polecamy innym inwestorom.