Firma Megalit realizowała na nasze zlecenie roboty w zakresie budowy gazociągu śr/c o długości 11 853 mb. Roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.