Firma Megalit realizowała na nasze zlecenie prace związane z budową gazociągu śr/c (wraz z przyłączami) o łącznej długości 19 933 mb metodą wykopu otwartego oraz metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.