Firma Megalit zrealizowała na nasze zlecenie zadania gazyfikacji. Przedmiot obejmował kompleksową budowę gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 33 383 mb. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.