Firma Megalit zrealizowała na nasze zlecenie zadanie pod nazwą ,,Gazyfikacja Rejonu Włodawy”. Przedmiot zamówienia obejmował kompleksową budowę gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 24 441 mb. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.